उद्योग संगठन मोरङ

४८ औं वार्षिक साधारण सभा

समुद्घाटन कार्यक्रम
मिति: शुक्रवार, २०७७ फागुन २८ गते
समय: २:३० बजे
स्थान: उद्योग संगठन मोरङको सचिवालय, तीनपैनि, विराटनगर


थप जानकारीको लागी सम्पर्क
फोन: ०२१-५१५७१२, ५७४४२६, ५७७६४६, ५११४४९
ईमेल: [email protected]
Website: http://www.cim.org.np

Copyright © 2005 - 2021. FNCCI. All Rights Reserved.

Powered by