Name Representing Orgnisation  Contact No. E-mail
Chairperson      
Anjan Shrestha Vice President, FNCCI 9851017426, 
9801017426
[email protected]
       
Co-Chairperson      
Mr. Arniko Rajbhandari ECM, FNCCI 9851040572 [email protected]
Mr. Sunil Gopal Shrestha Ex-ECM, FNCCI 9851026651 [email protected]
Mr. Surendra Bhai Shakya President-FHAN 9851016159 [email protected]
       
Members      
Mr. Naresh Lal Shrestha ECM, FNCCI 9851021630 [email protected],
[email protected]
Mr. Min Man Shrestha ECM, FNCCI 9851112334,
9801022855
[email protected],  
[email protected]
Mr. Sumit Kumar Kedia ECM, FNCCI 9851034781 [email protected]
Mr. Bhakta Bahadur Hamal ECM, FNCCI 9851043563 [email protected]
[email protected]
Mr. Manish Lal Pradhan ECM, FNCCI 9851032120  [email protected]
[email protected]
Mr. Prakash Singh Karki ECM, FNCCI 9851020493 [email protected]
Mr. Hem Raj Dhakal ECM, FNCCI 9851069537 [email protected]
[email protected]
Mr. Sandeep Kumar Agrawal ECM, FNCCI 9851020911 
9802020911
[email protected]
[email protected]
Mr. GovindaDhungel ECM, FNCCI 9851034657 [email protected]
Mr. Subodh Kumar Gupta ECM, FNCCI 9855023013,
9851031154
[email protected]
Mr. Akash Adhikari ECM, FNCCI 9851041361 [email protected]
[email protected]
Mr. Ram Bahadur Shrestha   9851037622  
Mr. Bachu Poudel   9851024847 [email protected]
Mr. Rabin Puri   9851031803 [email protected]
Mr. Lilendra Prasad Pradhan   9851152345 [email protected]
Mr. Ritesh Lamichhane   9851002570 [email protected];
[email protected]
 
       
Special Invitees      
Mr. Deepak P.Dahal   9851024461  
Mr. Bhupendra Prasad Gautam   9851031842  
Mrs. Sarada Rizal   9851027559  
Mr. Ashok Sharma   9851081862  
Mr. Rabin Shrestha   9851022012  
Mr. Surya Bahadur Magar   985106466  
Mr. Dipak Pandey   9852679914  
Mr. Durga Bikram Thapa   9855068364  
Mr. Gokul Bhandari   9851048745  
Mr. Kumar K. Shrestha   9851079770 [email protected]
Mr. Mrigendra M. Shrestha   9851024299  
Mr. Ravi Singh   9851036014  
Mr. Raj Kumar Karki   9857054429 [email protected]
Mr. Saroj KajiTuladhar   9851023409  
Mr. Shanker Khadka   9851045243  
Mr. Sriram Adhikari   9851086656  
Mr. SitaramRegmi   9851022096  
Mr. Swyambhu K Shrestha   9851105414  
Mr. Tikaram Pokhrel   9855055383  
Mr. Sunil K.Dhanuk Bansal   9802040437  
Mr. Subash Bhandari   9843096409 [email protected]
Mr. Ramkrishna Shrestha      
Mr. Manoj Adhikari   9851020077  
Mr. Shyam S.Dhakal   9851001567  
Mr. Mahendra Chitrakar   9851033467  
Mr. KamalrajAdhikari   9851022822  
Mr. Rameshwor Shah   9851103283  
Mr. Mani Dev Bhattarai   9851007295  
Mr. Vishnu B. Karkee      
Mr. Harihar Phuyal   9851029605  
Mr. Indra Khanal   9851093223  
Mr. SwarnaTamrakar   9801014592  
       
Advisors      
Mr. Anup Bahadur Mall   9851020466  
Mr. Biplav Man Singh   9851032270  
Mr. Rajan Sharma   9851020211  
Mr. Shiva  Prasad Ghimire   9851091271  
Mr. Udaya Chapagain   9851078467  
Mr. Mohan K. Sunar   9856024736  
Mr. Ramesh Shrestha   9801025304 [email protected]
Mr. Devdas Manandhar   9851025304  
Mr. Rajendra Ghimire   9852671150  
Dr. Hemant Dabadi   9851045869  
Mr. Ritesh Rimal   9851029550  


Previous Commodity Council (2017-2020) Members List

Copyright © 2005 - 2024. FNCCI. All Rights Reserved.

Powered by